نمونه قطعات الکترو فورتیک

آبکاری ترکیبی الکتروفورتیک و نیکل-کروم بر روی لوستر آبکاری الکترو لاک بر روی نیکل قبل از پخت آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه…

نمونه قطعات نیکل کروم

نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی ظروف تزیینی نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی سرب نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی آهن بعد از پرداخت کاری نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی آهن(قطعات خودرو) نمایی از…