نمونه قطعات الکترو فورتیک

آبکاری ترکیبی الکتروفورتیک و نیکل-کروم بر روی لوستر آبکاری الکترو لاک بر روی نیکل قبل از پخت آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه…