نمونه قطعات الکتروفورتیک

آبکاری ترکیبی الکتروفورتیک و نیکل-کروم بر روی لوستر

آبکاری الکترو لاک بر روی نیکل قبل از پخت

آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد

آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد

آبکاری الکترولاک(طلایی)بر روی نیکل بعد از پخت در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد

مرحله کنترل کیفیت و بسته بندی بعد از آبکاری الکترو فورتیک

نمایی از بارل الکترو فورتیک